dissabte, 25 de juny de 2011

24 de juny: Dia Internacional contra la Contaminació Electromagnètica


Aquest any 2011, amb motiu del 24 de Juny, Dia Mundial contra la Contaminació Electromagnètica, les organitzacions d'afectats/des, ecologistes i la resta d'organitzacions ciutadanes, agrupades en la Plataforma Estatal contra la CEM, posem especialment de relleu el creixent reconeixement en l'àmbit internacional del caràcter nociu de la contaminació electromagnètica, que enguany s'ha produït per partida doble:

1.       L'aprovació, el 27 de maig, de la Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre els perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes en el medi ambient. Les institucions europees, després dels informes de l'Agència Europea de Medi Ambient i les resolucions del 2008 i 2009 del Parlament Europeu, tornen a fer un crida a l'aplicació urgent del Principi de Precaució, sobretot en relació amb els/les xiquets/es i adolescents. Entre altres coses, en qualsevol entorn, es recomana el cablejat en lloc del WiFi per a connectar-se a Internet, i en particular, en els centres escolars; es demana el reconeixement sanitari, laboral i social de l'electrohipersensibilitat (EHS); i s'insta als governs a realitzar campanyes d'informació pública sobre els riscos dels diversos dispositius emissors de contaminació electromagnètica.

2.       L'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer, organisme de l'OMS per a valorar els estudis científics de possibles agents cancerígens, ha classificat les radiacions de microones com possible cancerigen del nivell 2B. Amb això s'obri pas a possibles demandes judicials i s'acaba  definitivament amb el mite promulgat per les operadores que estes radiacions siguen inofensives. Per fi, la IARC/OMS ens alerta que tant la contaminació electromagnètica de baixa freqüència (cancerigen 2B des del 2002)  com l'alta freqüència de microones són possibles agents cancerígens.

 D'altra banda, continuem lamentant i denunciant els fets següents:

1.      Que les diverses instàncies governamentals, els experts improvisats i la resta de lobbys de la telefonia sense fil, així com els principals mitjans de comunicació, seguisquen entestats a generar desinformació i desvirtuar l'urgent missatge de la resolució 1815 i la classificació 2B de la IARC.

2.      Que els governs de l'Estat i les distintes autonomies no prenguen nota de les advertències internacionals i modifiquen els seus projectes i legislació. Sobretot que es continue imposant la connexió a Internet per WiFi en el Programa Escola 2.0, inclús contra la voluntat expressa dels centres que han demanat el cablejat.

3.      Que es continuen promovent i subvencionant sistemes sense fil en tot tipus de zones públiques i en les llars (WiFi en cases de cultura i biblioteques, en centres d'ensenyança, en places i parcs públics, en mitjans de transport, en centres de salut i hospitals, etc.).

4.      Que les operadores de telefonia sense fil seguisquen encabotades a impedir l'aplicació de normatives municipals garantistes de la salut, com es veu en el cas de la normativa de Leganés i altres normatives garantistes que estan sent objecte de l'atac de les operadores en els tribunals.

5.      Que, en relació amb la baixa freqüència de la indústria elèctrica, com a conseqüència de la desinformació i la complaença de les autoritats, continuen projectes de grans autopistes elèctriques que amenacen la nostra salut i el medi ambient i continue havent-hi estacions elèctriques massa prop de vivendes i subestacions en els mateixos baixos d'edificis de vivendes.

6.      Que se seguisca sense reconéixer l'electrohipersensibilitat (EHS) com a malaltia complexa de sensibilitat central associada a la contaminació electromagnètica. La situació sanitària, social i laboral de les persones electrohipersensibles és molt greu i urgent, tant pel patiment personal que implica com per la vulneració dels seus drets humans, ciutadans i laborals.

7.      Que no s'hagen adoptat ja mesures urgents de regulació de les instal·lacions i usos contaminants en  vivendes, centres de treball i ensenyança, transport i oci (telèfons sense fil DECT, WiFi, WiMax, vigila bebés, detectors de robatoris).

8.      Que no s'haja previst ja la creació de zones blanques, l'establiment de protocols sanitaris d'atenció i la concessió d'ajudes especials a les persones més afectades per la contaminació electromagnètica.
En aquest dia especialment, i en tots els de l'any, la ciutadania ha d'informar-se i exigir a  les autoritats de l'Estat i les diverses autonomies que posen en pràctica les recomanacions europees i internacionals, a fi d'evitar la catàstrofe sanitària i social que s'acosta per la proliferació caòtica de fonts d'emissió de contaminació electromagnètica.

  integrada en la Plataforma Estatal contra la Contaminació Electromagnètica PECCEM